dnes je 23.5.2024

Input:

Komentár k ZP § 85 Pracovný čas

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1 Komentár k ZP § 85 Pracovný čas

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 85


(1) Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.


§ 85: [Pracovný čas]

Pri určovaní pracovného času musí zamestnávateľ urobiť niekoľko krokov:

  1. zistiť maximálny pracovný čas pre konkrétny podnik, organizačnú zložku, pracovisko a zamestnanca,
  2. rozhodnúť, aký bude maximálny pracovný týždeň v súlade s maximálnym zákonným pracovným týždňom,
  3. rozhodnúť, či bude rozvrhovať pracovný čas rovnomerne alebo nerovnomerne, resp. či zavedie na pracovisku pružný pracovný čas,
  4. urobiť konkrétny rozvrh práce - pracovných zmien pre určité obdobie:
    1. určenie dĺžky pracovného týždňa alebo dlhšieho obdobia,
    2. určenie začiatku a konca pracovného času (pri pružnom pracovnom čase -