dnes je 28.11.2022

Input:

Komentár k ZP § 8 Zamestnávateľ - spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony

24.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2 Komentár k ZP § 8 Zamestnávateľ - spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 8 ZP


(1) Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako zamestnávateľ vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé.

K ods. 1:


§ 8 ods. 1 ZP sa osobitne vymedzuje právna subjektivita zamestnávateľa, t. j. spôsobilosť na práva a povinnosti zamestnávateľa. Táto vzniká narodením. Pred narodením má túto spôsobilosť aj počaté dieťa za podmienky, že sa neskôr narodí živé. Ak by sa nenarodilo živé - v čase od počatia dieťaťa do jeho smrti (pred pôrodom alebo pôrodom) nezískava práva a povinnosti zamestnávateľa.


(2) Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v pracovnoprávnych