dnes je 18.6.2024

Input:

Komentár k ZP § 72 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

7.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5 Komentár k ZP § 72 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 72

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe


(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

 

§ 72: [Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe]


Právnu úpravu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe obsahuje § 72. Pri skončení pracovného pomeru v