dnes je 23.5.2024

Input:

Komentár k ZP § 102 Výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rok

10.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3 Komentár k ZP § 102 Výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rok

JUDr. et Mgr. Jozef Toman; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 102


Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

§ 102: [Výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rok]


§ 102 sa stanovuje, ako vypočítať dovolenku, ak pracovný pomer netrval počas celého kalendárneho roka (napr. celý rok 2022), ale trval napr. len časť kalendárneho roka (napr. od 1.6. do 31.12 alebo od 15.6 do 31.12). Ide o tzv. výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rok.

Zamestnanec má nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok (§ 102) za splnenia týchto podmienok:

1. zamestnanec vykonával prácu v kalendárnom roku u zamestnávateľa aspoň 60 dní (výpočet