dnes je 18.6.2024

Input:

Druhy platenej dovolenky

15.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.222 Druhy platenej dovolenky

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 100 ZP zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na i/ dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť, ii/ dovolenku za odpracované dni, iii/ dodatkovú dovolenku. Uvedené ustanovenie nemá normatívny charakter a sú v ňom iba pre prehľadnosť vymenované rôzne druhy dovoleniek na zotavenie. Podmienky vzniku nároku na dovolenku alebo podmienky čerpania dovolenky sú ďalej upravené v nadväzujúcich paragrafoch. Pracovnoprávny kódex vychádza zo zásady, že nárok na dovolenku je právom odvodeným z pracovného pomeru. Patrí teda iba zamestnancom v pracovnom pomere, či už na neurčitý čas alebo dobu určitú resp. na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas. Podmienky pre všetkých zamestnancov sú rovnaké bez ohľadu na to, či ide o mladistvého (mladšieho ako 18 rokov), starobného alebo invalidného dôchodcu