dnes je 18.6.2024

Input:

Bezdôvodné obohatenie v pracovnoprávnych vzťahoch

15.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.220 Bezdôvodné obohatenie v pracovnoprávnych vzťahoch

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Bezdôvodné obohatenie predstavuje osobitný druh záväzkového vzťahu, ktorý vzniká z určitých v Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. (ZP) stanovených dôvodov. Dochádza pri ňom k zvýšeniu aktív na strane jedného zo subjektov pracovnoprávneho vzťahu, ktoré je súčasne na ujmu druhého.

Účelom úpravy § 222 ZP, ktorá plní reparačnú a preventívno-výchovnú funkciu, je zaistiť nápravu a zabezpečiť vrátenie toho, čo zamestnávateľ alebo zamestnanec získal v rozpore so zákonom alebo s dobrými mravmi. Cieľom je podchytiť všetky situácie, ktorých vysporiadanie neumožňuje špeciálne ustanovenie zákona upravujúce jednotlivé právne vzťahy alebo zmluvy uzatvorené v rámci nich.

Bezdôvodným obohatením nie je každé nesplnenie povinnosti zo zmluvy alebo zákona, ale nastáva iba vtedy, ak vydanie prijatého plnenie