dnes je 23.5.2024

Input:

Aktuálne zmeny v mzdovom účtovníctve v roku 2024

12.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:34

Kapitoly videa

Vo webinári si zhrnieme aktuálny stav mzdovej učtárne s ohľadom na legislatívu ovplyvňujúcu výpočet miezd. V Zákonníku práce si pripomenieme aktuálne hodnoty minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov. Rovnako sa budeme venovať aktuálnym sadzbám príplatkov k mzde v zmysle Zákonníka práce. Prejdeme si vymeriavacie základy v oblasti sociálneho poistenia a rovnako aj v oblasti zdravotného poistenia, úpravu minimálneho mesačného vymeriavacieho základu. V oblasti dane zo závislej činnosti si povieme aktuálnu hodnotu sadzby dane, nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na deti.

Lektor

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.