dnes je 13.7.2024

Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávkyGarancia

4.6.2024, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Účet 331 - ZamestnanciArchív

12.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Viac dohôd o brigádnickej práci študentov súčasneArchív

17.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na ošetrovné počas poberania rodičovského príspevkuArchív

9.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nároky na nemocenské dávky z viacerých nemocenských poisteníGarancia

4.6.2024, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Daňový bonus na dieťa u SZČOArchív

6.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súbeh dohôd - prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovneArchív

15.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kedy nejde o domácku prácu alebo teleprácuArchív

9.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlhšia skúšobná doba zamestnancaArchív

10.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súbeh dohôd u jedného zamestnávateľaArchív

17.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa na účely Zákonníka práceArchív

17.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodujúce obdobie na určenie priemerného zárobku v roku 2023Archív

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové listy zamestnancov poberajúcich nepeňažné príjmyArchív

9.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov v roku 2023Archív

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana v roku 2023Archív

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok na príspevok na rekreáciu u dohodárovArchív

11.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výplatný termín mzdy v cudzej meneArchív

16.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tehotná a dojčiaca zamestnankyňa na účely Zákonníka práceArchív

17.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poisteniaArchív

16.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fonduArchív

13.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápočtový listArchív

17.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dva pracovné pomery u jedného zamestnávateľaArchív

9.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca z domu a nárok na zabezpečenie stravovaniaArchív

15.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poisteniaArchív

14.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na zabezpečenie stravovania pri viacerých pracovných pomerochArchív

13.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zástupcovia zamestnancovArchív

17.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedostupnosť eSlužieb Sociálnej poisťovneArchív

9.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálna politika zamestnávateľa - prestávky na dojčenieArchív

13.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odhlásenie zo Sociálnej poisťovne zamestnanca pracujúceho na hlavný pracovný pomerGarancia

20.5.2024, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Poskytovanie vyrovnávacej dávkyGarancia

4.6.2024, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výška prídavku na dieťa v roku 2023Archív

16.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu v roku 2023Archív

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Stravovanie dohodárov v roku 2023Archív

16.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťaArchív

9.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

PokutyGarancia

20.5.2024, Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancomArchív

14.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Delené pracovné miestoArchív

6.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o brigádnickej práci študentov na účely sociálneho poistenia v roku 2023Archív

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Poskytovanie dávok, vylúčenie vzniku nároku na úrazovú dávku alebo obmedzenie jej sumyGarancia

4.6.2024, Ing. Blanka Pipová, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Definícia zamestnávateľa na účely Zákonníka práceArchív

10.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preplatenie dovolenky na konci kalendárneho rokaArchív

11.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súbeh dohôd o brigádnickej práci študentovArchív

17.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osamelý zamestnanec na účely Zákonníka práceArchív

12.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prihlásenie do Sociálnej poisťovne študenta pracujúceho na základe Dohody o brigádnickej práci študentov bez odvodového zvýhodneniaGarancia

20.5.2024, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok zamestnanca na nemocenské počas poberania materskéhoArchív

13.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súbeh dohôd - prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovneArchív

17.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prestávky v práciArchív

13.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definícia rodinného príslušníka na účely Zákonníka práceArchív

10.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer