dnes je 15.7.2024

Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávkyGarancia

4.6.2024, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Osamelý zamestnanec na účely Zákonníka práceArchív

12.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súbeh dohôd o brigádnickej práci študentovArchív

17.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 331 - ZamestnanciArchív

12.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súbeh dohôd - prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovneArchív

17.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok zamestnanca na nemocenské počas poberania materskéhoArchív

13.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Viac dohôd o brigádnickej práci študentov súčasneArchív

17.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definícia rodinného príslušníka na účely Zákonníka práceArchív

10.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosť študenta pracovať na základe pracovnej zmluvyArchív

6.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kedy nejde o domácku prácu alebo teleprácuArchív

9.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

SamoplatiteľGarancia

20.5.2024, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

PN dohodára a prihlásenie do zdravotnej poisťovneArchív

15.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem ,,týždeň" v súvislosti s rozsahom pracovného časuArchív

13.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platenie poistného poistenca štátu z dosiahnutého príjmuGarancia

20.5.2024, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmochArchív

12.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o skončení pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenkyArchív

12.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predĺženie dohody o pracovnej činnosti po 12 mesiacochArchív

17.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidencia pracovného času v roku 2023Archív

9.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Priemerný mesačný zárobok na pracovnoprávne účely v roku 2023Archív

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skúšobná doba pri pracovnom pomere na dobu určitúArchív

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancomArchív

14.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodujúce obdobie na určenie priemerného zárobku v roku 2023Archív

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neplatenie odvodov do sociálnej poisťovne zo strany zamestnávateľaGarancia

20.5.2024, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Suma cestovných náhrad v roku 2023Archív

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Podmienky nároku na vyrovnávaciu dávkuGarancia

4.6.2024, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok na ošetrovné počas poberania materskéhoArchív

9.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výplatný termín mzdy v cudzej meneArchív

16.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1.1.2023Archív

19.12.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pravdepodobný zárobok na pracovnoprávne účely v roku 2023Archív

12.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dva pracovné pomery u jedného zamestnávateľaArchív

9.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na zabezpečenie stravovania pri viacerých pracovných pomerochArchív

13.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca z domu a nárok na zabezpečenie stravovaniaArchív

15.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poisteniaArchív

14.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah mzdových listovArchív

12.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvody a vyplnenie RLFO do Sociálnej poisťovne zamestnanca pracujúceho na hlavný pracovný pomerGarancia

20.5.2024, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok na ošetrovné počas rodičovskej dovolenky zamestnankyneArchív

11.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnancov - dohodárovArchív

13.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancomArchív

14.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2023Archív

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Oznámenie prerušenia z poistenia v Sociálnej poisťovni pri čerpaní neplateného voľnaGarancia

20.5.2024, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Otcovská dovolenkaArchív

11.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový bonus na dieťa u SZČOArchív

6.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o brigádnickej práci študentov na účely sociálneho poistenia v roku 2023Archív

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Preplatenie dovolenky na konci kalendárneho rokaArchív

11.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmena evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku 2023Archív

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Súbeh dohôd u jedného zamestnávateľaArchív

17.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov v roku 2023Archív

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdové listy zamestnancov poberajúcich nepeňažné príjmyArchív

9.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky nároku na ošetrovnéGarancia

4.6.2024, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus