dnes je 28.9.2023

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022

7.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:42

Kapitoly videa

Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané v oblasti zákona o dani z príjmov, a to jednak zmeny v tzv. lex korona zákone (z. č. 67/2021 Z. z.) prijaté novelou č. 47/2021 Z. z. majúce vplyv na daň z príjmov v období pandémie, ale aj zmeny prijaté v samotnom zákone o dani z príjmov. Ide o zmeny prijaté novelami č. 76/2021 Z. z. pri poskytovaní príspevku na stravu, č. 215/2021 Z. z. pri režime tzv. kurzarbeitu a poberaní príspevku zamestnávateľa v kurzarbeite, č. 257/2021 Z. z. pri poskytovaní dotácie na stravu a poberaní daňového bonusu na vyživované dieťa a č. 310/2021 Z. z. pri znižovaní administratívnej záťaže pri poukazovaní (asignovaní) podielu zaplatenej dane. Ďalej  ide o zmeny prijaté novelou č. 408/2021 Z. z. v rámci vládnej novely ZDP, novelou č. 416/2021 Z. z. pri zrovnoprávnení posudzovania príspevku na stravovanie zamestnancov a tiež o zmenu v posudzovaní kontrolovaných transakcií typu závislej činnosti, ktorá bola prijatá usmernením MF SR.

Obsah:

  1. Novela č. 47/2021 Z. z.
  2. Novela č. 76/2021 Z. z. v rámci novely Zákonníka práce a následná novela prijatá v 10/2021
  3. Novela č. 215/2021 Z. z. v rámci tzv. kurzarbeitu
  4. Novela č. 257/2021 Z. z. v rámci dotácie na stravu a daňového bonusu na vyživované dieťa
  5. Novela č. 310/2021 Z. z. v rámci znižovania administratívnej záťaže pri poukazovaní podielu zaplatenej dane
  6. Vládna novela č. 408/2021 Z. z.
  7. Novela č. 416/2021 Z. z. pri príspevku na stravovanie zamestnancov
  8. Usmernenie MF SR ku kontrolovanej transakcii

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.