dnes je 28.11.2022

Input:

Zmeny v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení od 1.1.2023

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.1 Články

Mgr. Zuzana Bližňáková

2022.09.1.1 Zmeny v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení od 1.1.2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 24.3.2022 schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení”), ktorú predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ešte koncom júla 2021. Niektoré zmeny v tejto novele sú platné odo dňa ich vyhlásenia v Zbierke zákonov (13. apríla 2022) a ďalšie sú platné od 1. júna 2022 alebo od 1. januára 2023.


Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia sa ruší od 1.1.2023

Novelou zákona o sociálnom poistení došlo k zrušeniu zúčtovania sociálneho poistenia, ktoré ešte ani nezačalo. S touto zmenou sa zrušili v zákone o sociálnom poistení aj všetky ustanovenia, ktoré s ním