dnes je 18.6.2024

Input:

Zdaňovanie príjmu zo závislej činnosti cudzinca v roku 2018

30.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.15.1.1 Zdaňovanie príjmu zo závislej činnosti cudzinca v roku 2018

Ing. Viera Mezeiová

V súčasnosti, pri medzinárodnej migrácii pracovných síl, je potrebné vedieť, ako sa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) zdania príjmy zo závislej činnosti nielen našich občanov, ale aj cudzích štátnych príslušníkov (cudzinec), ktorí pracujú na území SR. Vzhľadom na to, že problematika zdaňovania v medzinárodnom kontexte je rozsiahla, v príspevku sa budem venovať len niektorým zásadným otázkam. Ak chceme príjmy cudzinca daňovo vysporiadať, musíme vedieť, či je z hľadiska ZDP daňovým rezidentom SR (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou) alebo daňovým nerezidentom SR (daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou), či jeho práca je/nie je prenájmom pracovnej sily, či pracuje u zamestnávateľa, ktorý je/nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom