dnes je 28.9.2023

Input:

Zamestnávanie mladistvých

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.26 Zamestnávanie mladistvých

JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO): 
   
Názov vnútropodnikovej smernice: Zamestnávanie mladistvých   
Prílohy:    
Číslo smernice    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

1. Mladistvý zamestnanec je zamestnanec mladší ako 18 rokov.

2. Maloletý zamestnanec je zamestnanec mladší ako 15 rokov alebo zamestnanec starší ako 15 rokov do ukončenia jeho povinnej školskej dochádzky.

3. Spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovno-právnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba