dnes je 5.10.2022

Input:

Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 77 a nasl. Zákonníka práce)

15.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.3 Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 77 a nasl. Zákonníka práce)

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M


Stiahnuť vzor

ŽALOBA O URČENIE NEPLATNOSTI SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA

podľa § 77 a nasl. ZP Zákonník práce

Okresný súd:


Pozn. v súčasnosti Civilný sporový poriadok určuje pre pracovnoprávne spory tzv. kauzálnu príslušnosť 8 okresných súdov. OS Bratislava III pre odvod KS v Bratislave, OS Piešťany pre KS v Trnave, OS Nové mesto n/Váhom pre KS v Trenčíne, OS Topoľčany pre KS v Nitre, OS Ružomberok pre KS v Žiline, OS Zvolen pre KS v Banskej Bystrici, OS