dnes je 9.12.2023

Input:

Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.22.1.1 Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Dohoda o hmotnej zodpovednosti uzatvorená podľa § 182 ZP (Zákonníka práce)

medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:...........................................................................

IČO: ............................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...........................................................................

Adresa trvalého pobytu: .............................................................................

Dátum narodenia: