dnes je 18.6.2024

Input:

Vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestou - mediácia a rozhodcovské konanie

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3 Vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestou - mediácia a rozhodcovské konanie

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Mediačné konanie

Spôsoby riešenie sporov z obchodnoprávnych záväzkových vzťahov

Na riešenie majetkových sporov z obchodnoprávnych záväzkových vzťahov prichádzajú podľa platnej právnej úpravy do úvahy viaceré riešenia, ktoré môžeme rozdeliť do štyroch základných skupín:

  1. uzavretie zmieru – po priamom rokovaní zmluvných strán s cieľom vyriešiť spor dohodou;
  2. mediácia – sprostredkovanie rokovania o vyriešení sporu treťou osobou, ktoré je v súčasnosti regulované osobitným zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii, v znení neskorších predpisov;
  3. súdne rozhodnutie sporu – štandardný spôsob riešenia sporu na príslušnom súde;
  4. rozhodcovské konanie – rozhodnutie sporu zvoleným rozhodcovským súdom.

Vyriešenie sporu