dnes je 18.4.2024

Input:

Uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti so zamestnancom štátnej správy v roku 2024

19.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.1 Uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti so zamestnancom štátnej správy v roku 2024

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Otázka:

Môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti so zamestnancom štátnej správy? Ak áno, aké ďalšie povinnosti z uzatvorenia dohody vyplývajú zamestnávateľovi a aké povinnosti má potenciálny zamestnanec, t. j. zamestnanec štátnej správy?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Na právne vzťahy pri výkone štátnej služby sa vzťahuje tento zákon /Zákonník práce/, len ak to ustanovuje osobitný predpis.

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o