dnes je 28.9.2023

Input:

Úvod do problematiky dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2023

20.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.06.1.1 Úvod do problematiky dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2023

Bc. Monika Gajdošová

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a spôsob platenia a vyberania dane upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Aby sme vedeli správne zdaniť príjmy fyzickým osobám, musíme sa najskôr pozrieť na príslušné časti zákona, pochopiť ich a následne implementovať do praxe.

Znalosť tohto zákona je pre mzdových účtovníkov, personalistov aj pre HR oddelenie dôležitou súčasťou ich práce. Preto je nevyhnutné neustále sa vzdelávať nielen v mzdových, ale aj v daňových častiach zákona, pravidelne sledovať zmeny a aplikovať ich včas do praxe.

Postupne si prejdeme jednotlivé ustanovenia zákona, uvedieme príklady z praxe, vysvetlíme jednotlivé pojmy, prípadne poukážeme na výnimky zo zákona.

Daňovník

Daňovníkom sa na účely tohto zákona rozumie