dnes je 28.9.2023

Input:

Uplatnenie daňového bonusu v roku 2022

27.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.1.1 Uplatnenie daňového bonusu v roku 2022

Ing. Juraj Válek, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Ing. Monika Ziškayová

Pod daňovým bonusom rozumieme podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „ZDP“) sumu, ktorá znižuje daň z aktívnych príjmov fyzických osôb (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP). Daňový bonus sa mení vždy k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia a je platný do 31.decembra príslušného zdaňovacieho obdobia. Do 31. decembra 2014 sa daňový bonus menil vždy k 1. júlu.

Daňový bonus sa upravuje rovnakým koeficientom, ako sa zvyšuje suma životného minima. Pri výpočte daňového bonusu sa tak na začiatku roka použije koeficient, o ktorý sa zvyšovala výška životného minima k 1. júlu predchádzajúceho roku.

Nárok na daňový bonus si môže uplatniť daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo