dnes je 28.9.2023

Input:

Štatút zamestnaneckej rady

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.10.2 Štatút zamestnaneckej rady

JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO): 
   
Názov smernice: Štatút zamestnaneckej rady 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:  

Zamestnanecká rada, pôsobiaca v ..... (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa), ktorej členovia boli zvolení na štvorročné volebné obdobie dňa ............ podľa ustanovenia § 234 ods. 4 a ods. 8 Zákonníka práce v súlade s platným volebným poriadkom pre voľby členov zamestnaneckej rady, vydáva na základe záverov jej spoločného rokovania s ....... (uviesť orgán obchodnej spoločnosti) konaného dňa