dnes je 9.12.2023

Input:

Správa dokumentov vzniknutých v rámci podnikateľskej činnosti podľa zákona o archívoch a registratúrach

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.19.1 Správa dokumentov vzniknutých v rámci podnikateľskej činnosti podľa zákona o archívoch a registratúrach

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 

Základnou právnou normou v oblasti spravovania dokumentov je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o archívoch a registratúrach”).

Ako už naznačuje názov právneho predpisu, jeho predmetom je nielen starostlivosť o archívy a archívne dokumenty, ale týka sa aj registratúr, t. j. starostlivosti o dokumenty v čase ich prevádzkovej potreby.

V ustanovení § 16 zákon o archívoch a registratúrach definuje práva, ale aj povinnosti pôvodcu registratúry.

Pôvodca registratúry a