dnes je 22.9.2023

Input:

Smernica - Zaraďovanie zamestnancov v štátnej službe do platových tried

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.32.1 Smernica – Zaraďovanie zamestnancov v štátnej službe do platových tried

Ing. Mikuláš Hamuľák, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Názov zamestnávateľa:  
Názov vnútropodnikovej smernice: Zaraďovanie zamestnancov v štátnej službe do platových tried 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Smernica upravuje jednotný, koordinovaný a záväzný postup pre služobný úrad (zamestnávateľa) pri zaraďovaní štátnych zamestnancov do platových tried podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Článok II

Rozsah platnosti

Smernica je platná pre všetkých zamestnancov príslušného služobného úradu/zamestnávateľa, ktorí sa podieľajú na