dnes je 18.6.2024

Input:

Smernica - Zaraďovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme do platových tried

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.32.2 Smernica – Zaraďovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme do platových tried

Ing. Mikuláš Hamuľák, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov zamestnávateľa:  
Názov vnútropodnikovej smernice: Zaraďovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme do platových tried 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Smernica upravuje jednotný, koordinovaný a záväzný postup pre zamestnávateľa pri zaraďovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme do platových tried podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o