dnes je 18.6.2024

Input:

Smernica - Ustanovenie platu starostu obce a primátora mesta

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.31.3 Smernica – Ustanovenie platu starostu obce a primátora mesta

Ing. Mikuláš Hamuľák, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov zamestnávateľa:  
Názov vnútropodnikovej smernice: Ustanovenie platu starostu obce a primátora mesta 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Smernica upravuje postup obce alebo mesta pri úprave platu starostu obce alebo primátora mesta podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Článok II

Rozsah platnosti

Smernica je platná pre zamestnancov obce, resp. mesta, ktorí sa podieľajú na procese ustanovovania platu starostu obce, resp. primátora mesta