dnes je 22.9.2023

Input:

Smernica upravujúca vypracovanie pracovnej zmluvy

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.14.2 Smernica upravujúca vypracovanie pracovnej zmluvy

Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO): 
   
Názov smernice: Vypracovanie pracovnej zmluvy 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

Prevádzkovateľ ............................... (uviesť jeho presné označenie, sídlo, IČO) vydávam:

prílohu č. 1 – na vypracovanie pracovnej zmluvy

Táto príloha je vypracovaná v súlade so zákonom 311/2001 Z. z. – Zákonníkom práce (ďalej len „Zákonník práce”), nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto