dnes je 22.9.2023

Input:

Smernica - Odmeňovanie poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.31.2 Smernica – Odmeňovanie poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev

Ing. Mikuláš Hamuľák, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov zamestnávateľa:  
Názov vnútropodnikovej smernice: Odmeňovanie poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Smernica upravuje postup obce a mesta pri odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva, resp. mestského zastupiteľstva, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok II

Rozsah platnosti

Smernica je platná pre zamestnancov obce alebo mesta, ktorí sa podieľajú na procese odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v súlade s