dnes je 9.12.2023

Input:

Smernica o zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených vecí

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.22.1 Smernica o zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených vecí

JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO): 
   
Názov vnútropodnikovej smernice: Vnútorný predpis o zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených vecí 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

(Uviesť orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán – napr.:) ..... (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa ) ..... po predchádzajúcom prerokovaní so zástupcami zamestnancov podľa ustanovenia § 229 ods. 4 písm. b) ZP (Zákonníka práce) dňa ........... vydala: