dnes je 23.9.2023

Input:

Smernica o zákaze fajčenia na pracovisku

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.23 Smernica o zákaze fajčenia na pracovisku

JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO):
 
   
Názov vnútropodnikovej smernice: Zákaz fajčenia na pracovisku 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

......................... (uvedie sa plný názov zamestnávateľa napr. akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a pod., vrátane adresy sídla a IČO) v zmysle ustanovenia § 84 ZP (Zákonníka práce) po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov vydáva tento:

Zákaz fajčenia na pracovisku

Článok I

Účel smernice

1. Cieľom smernice je