dnes je 28.9.2023

Input:

Smernica o tvorbe systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov a o ich rozvoji

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.21.1 Smernica o tvorbe systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov a o ich rozvoji

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
    
Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica o tvorbe systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov a o ich rozvoji   
Prílohy   Č. x Hodnotiaci formulár
Č. x Dohoda o individuálnom pláne rozvoja
   
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       

Článok I

Právna úprava

Zamestnávateľ môže upraviť podmienky odmeňovania jednotne pre všetkých zamestnancov vnútorným predpisom zamestnávateľa (internou smernicou) alebo ako časť pracovného poriadku,