dnes je 13.7.2024

Input:

Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.20.1 Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice   Tvorba a použitie sociálneho fondu   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       

Dopady nevypracovania tejto internej smernice:

spochybnenie oprávnenosti tvorby SF pre účtovné aj daňové účely (t. j. 0,6 % alebo 1 % z vymeriavacieho základu) – pri uplatnení tvorby vo výške 1 % z objemu hrubých miezd by bol rozdiel vo výške 0,4 %, ak by táto skutočnosť nebola uvedená v smernici, z čoho môže vzniknúť daňový nedoplatok, následne vyrubenie nezmluvnej pokuty