dnes je 22.9.2023

Input:

Smernica o stravovaní zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.8.3 Smernica o stravovaní zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO):  
 
Názov vnútropodnikovej smernice:  Stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení 
Prílohy:   
Číslo smernice:   
Rozsah platnosti:   
Za správnosť smernice zodpovedá:   
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:   
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:   

Účel predpisu: Táto smernica upravuje jednotný postup pri zabezpečení stravovania pre zamestnancov zamestnávateľa XXXXX.

Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Čl. 1

Personálne vymedzenie pôsobnosti predpisu

Vnútorný predpis sa vzťahuje na:

  1. Všetkých zamestnancov, ktorým je zamestnávateľ XXXXX povinný zabezpečiť stravovanie v zmysle § 152 Zákonníka práce.

Čl. 2

Vymedzenie pojmov

  1. XXXXX ako