dnes je 15.7.2024

Input:

Smernica o pružnom pracovnom čase

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.5.2 Smernica o pružnom pracovnom čase

JUDr. Zlatica Balážová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
    
Názov smernice   Pružný pracovný čas   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       

Zamestnávateľ ………. (uviesť jeho presné označenie, sídlo) vydávam

Vnútorný predpis o zavedení pružného pracovného času

Počnúc dňom ……….. zavádza zamestnávateľ pre ………. (uviesť celú organizáciu alebo tú organizačnú jednotku v ktorej má byť zavedený pružný pracovný čas) pružný pracovný čas.

Zamestnanci sú povinní byť na pracovisku v čase medzi ………. (uviesť časový úsek, v ktorom sú