dnes je 18.6.2024

Input:

Smernica o pravidlách vstupu zamestnancov, návštevníkov a iných fyzických osôb do objektu spoločnosti

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.22.3 Smernica o pravidlách vstupu zamestnancov, návštevníkov a iných fyzických osôb do objektu spoločnosti

JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO): 
   
Názov vnútropodnikovej smernice: Pravidlá vstupu zamestnancov, návštevníkov a iných fyzických osôb do objektu spoločnosti 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

(Uviesť orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán – napr.:) ............ (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa, IČO ) ..... dňa........... vydal:

Smernicu