dnes je 22.9.2023

Input:

Smernica o postihu zamestnancov pri porušovaní pracovnej disciplíny

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.6.1 Smernica o postihu zamestnancov pri porušovaní pracovnej disciplíny

JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO): 
 
Názov smernice: Vnútorný predpis o postihu zamestnancov pri porušení pracovnej disciplíny 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

(Uviesť orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán – napr.:)....... operatívna porada generálneho riaditeľa ..... (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa)..... po prerokovaní so zástupcami zamestnancov ..... (uviesť