dnes je 18.6.2024

Input:

Smernica o plnení oznamovacej povinnosti zamestnávateľa voči ZP

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.18.1 Smernica o plnení oznamovacej povinnosti zamestnávateľa voči ZP

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
   
Názov vnútropodnikovej smernice   Plnenie povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

Prevádzkovateľ ...............................(uviesť jeho presné označenie, sídlo, IČO) vydávam

prílohu č. 5 – na zabezpečenie plnenia povinnosti zamestnávateľa

voči zdravotnej poisťovni

1. Oprávnená osoba – zamestnanec mzdového oddelenia, je povinná písomne oznámiť najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa