dnes je 18.6.2024

Input:

Smernica o plnení oznamovacej povinnosti zamestnávateľa voči SP

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.15.1 Smernica o plnení oznamovacej povinnosti zamestnávateľa voči SP

Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
   
Názov vnútropodnikovej smernice   Plnenie oznamovacej povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

Prevádzkovateľ ................................(uviesť jeho presné označenie, sídlo, IČO) vydávam

prílohu č. 2 – na zabezpečenie plnenia oznamovacej povinnosti zamestnávateľa

voči Sociálnej poisťovni

1. Zamestnávateľ je povinný prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr pred začatím výkonu činnosti