dnes je 28.9.2023

Input:

Smernica o evidencii, výdaji a používaní kľúčov

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.22.2 Smernica o evidencii, výdaji a používaní kľúčov

JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO): 
   
Názov vnútropodnikovej smernice: Evidencia, výdaj a používanie kľúčov 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

(Uviesť orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán – napr.:) ....... generálny riaditeľ po prerokovaní v operatívnej porade generálneho riaditeľa ..... (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa, IČO) ..... dňa........... vydal:

Smernicu č. ............

Článok I

Evidencia, výdaj a používanie kľúčov

Táto smernica je