dnes je 28.9.2023

Input:

Smernica o činnosti škodovej komisie

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.7.1 Smernica o činnosti škodovej komisie

JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO): 
   
Názov smernice: Vnútorný predpis o činnosti škodovej komisie 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Táto smernica upravuje postup zamestnávateľa pri uplatňovaní práva zamestnávateľa na náhradu škody voči zodpovedným zamestnancom, ktorú mu spôsobili zavineným porušením povinností, pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním (ustanovenie § 179 Zákonníka práce).

Článok II

Pojem škody a jej druhy

  1. Na účely tejto