dnes je 16.7.2024

Input:

Smernica - Metodika pre posudzovanie právneho režimu aplikovaného na zamestnancov zamestnávateľa vo verejnej správe

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.31.1 Smernica – Metodika pre posudzovanie právneho režimu aplikovaného na zamestnancov zamestnávateľa vo verejnej správe

Ing. Mikuláš Hamuľák, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov zamestnávateľa:  
Názov vnútropodnikovej smernice: Metodika pre posudzovanie právneho režimu aplikovaného na zamestnancov zamestnávateľa vo verejnej správe 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Smernica upravuje jednotný, koordinovaný a záväzný postup zamestnávateľa vo verejnej správe pre výber právneho režimu aplikovaného na zamestnanca.

Článok II

Rozsah platnosti

Smernica je platná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa,