dnes je 23.2.2024

Input:

Smernica k vytvoreniu vlastného etického kódexu spoločnosti, organizácie - prehlásenie - príloha č. 1

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.25.1.1 Smernica k vytvoreniu vlastného etického kódexu spoločnosti, organizácie – prehlásenie – príloha č. 1

Ing. Jitka Meluchová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI XY, s. r. o.

VYHLÁSENIE

Potvrdzujem, že som obdržal(-a) a prečítal(-a) si Etický Kódex (ďalej iba „Kódex”) XY, s. r. o., a rozumiem zásadám a normám, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Potvrdzujem, že môj záväzok ako zamestnanca spoločnosti XY, s. r. o, je:

  • Dodržiavať etické zásady a normy obsiahnuté v Kódexe, vyvarovať sa vedomého konania, ktoré je v rozpore s týmito zásadami a normami.

  • Riadiť sa v prípade otázok týkajúcich sa interpretácie alebo uplatnenia zásad a noriem obsiahnutých v Kódexe zásadami morálky a etiky, konzultovať môj