dnes je 28.9.2023

Input:

Smernica - Doplnkové dôchodkové sporenie

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.33.1 Smernica – Doplnkové dôchodkové sporenie

Ing. Mikuláš Hamuľák, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Názov zamestnávateľa:  
Názov vnútropodnikovej smernice: Doplnkové dôchodkové sporenie 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:  
Schválil:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Smernica upravuje jednotný, koordinovaný a záväzný postup pre zamestnávateľa pri realizácii úkonov súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením zamestnancov. Smernica upravuje doplnkové dôchodkové sporenie, organizáciu, financovanie a vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia.

Článok II

Rozsah platnosti

Smernica je platná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ktorí sa podieľajú na realizácii úkonov spojených so zabezpečovaním procesu doplnkového