dnes je 18.6.2024

Input:

Priame doručovanie písomností zamestnávateľa v roku 2023

25.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.5 Priame doručovanie písomností zamestnávateľa v roku 2023

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 38 ods. 1 a 2 zákona č. 311/2001 Z. z. písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Pojem byt je nevyhnutné vykladať širšie, ako len byt v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,