dnes je 28.9.2023

Input:

Preukazovanie nároku na zníženie základu dane v roku 2022

29.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.2.8 Preukazovanie nároku na zníženie základu dane v roku 2022

Ing. Mikuláš Hamuľák


Keď si chce zamestnanec – dôchodca uplatniť NČZD, započítava sa do sumy starobného dôchodku aj doplatok k dôchodku a 13. dôchodok?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 37 ods. 1 písm. b) ZDP zákona o dani z príjmov zamestnanec, ktorý je poberateľ dôchodku, preukazuje zamestnávateľovi nárok na zníženie základu dane predložením posledného rozhodnutia o priznaní dôchodku, alebo dokladu o ročnom úhrne vyplateného dôchodku (ak je suma nižšia ako výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka). Z predloženého dokladu by malo byť taktiež zrejmé, za aké časové obdobie bol poskytnutý „doplatok” ako aj to, či