dnes je 18.6.2024

Input:

Prehľad možností zabezpečenia zmlúv - zmluvné následky porušenia zmluvných povinností

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2 Prehľad možností zabezpečenia zmlúv - zmluvné následky porušenia zmluvných povinností

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Záujem zmluvných strán na riadnom a včasnom splnení záväzku sa v praxi prejavuje predovšetkým dohodami účastníkov zmluvných vzťahov, ktorých obsahom je zabezpečenie splnenia záväzku povinnou stranou.Tieto právne inštitúty sa aktivizujú iba za predpokladu, že boli v zmluve riadne dohodnuté a bol naplnený skutkový stav porušenia zmluvnej povinnosti povinnou stranou.

Najúčinnejšími zabezpečovacími prostriedkami sú právne inštitúty, ktorými je zabezpečené splnenie záväzku prostredníctvom ohrozenia vlastníckeho práva povinnej osoby alebo tretej osoby k existujúcemu (ďalšiemu) majetku, ktorý nie je predmetom záväzku. Takýmito zabezpečovacími inštitútmi sú najmä záložná zmluva,