dnes je 23.5.2024

Input:

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné smernice k cestovným náhradám

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.2 Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné smernice k cestovným náhradám

Ing. Ľuboslava Minková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Postup

Vnútorné smernice zamestnávateľa k vykonávaniu ustanovení zákona o cestovných náhradách a ich obsah (vnútorný predpis, kolektívna zmluva)


V praxi sa vyskytuje veľa otázok smerujúcich k tomu, či je povinnosťou zamestnávateľa mať k zákonu o cestovných náhradách vypracovaný vnútorný predpis. Ak áno, tak na základe čoho a ktoré ustanovenia zákona o cestovných náhradách je potrebné rozpracovať. Tak isto býva v praxi problém, pri ktorých ustanoveniach zákona o cestovných náhradách je potrebné aplikovať zásadu kolektívneho vyjednávania (dohoda v kolektívnej zmluve) a pri ktorých zásadu individuálneho vyjednávania (dohoda so zamestnancom v pracovnej zmluve alebo v inej