dnes je 22.9.2023

Input:

Pracovné podmienky žien a mladistvých zamestnancov v roku 2023

23.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.1.5 Pracovné podmienky žien a mladistvých zamestnancov v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

Mladistvým zamestnancom je v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (Zákonník práce) osoba mladšia ako 18 rokov. Týmto osobám priznáva Zákonník práce vyššiu ochranu pri vykonávaní práce a tiež stanovuje aj prísnejšie podmienky pre ich zamestnávanie.

Minimálny vek

V prvom rade je nutné uviesť všetky osobitosti zamestnávania mladistvých, t. j. osôb do 18 rokov. Zákonník práce zakazuje zamestnávať osoby mladšie ako 15 rokov, resp. osoby staršie ako 15 rokov, ktoré ešte nemajú skončenú povinnú školskú dochádzku. Povinná školská dochádzka je v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak