dnes je 13.7.2024

Input:

Povolenie dočasného vývozu registratúrnych záznamov mimo územie Slovenskej republiky

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.19.5 Povolenie dočasného vývozu registratúrnych záznamov mimo územie Slovenskej republiky

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Súhlas s dočasným vývozom registratúrnych záznamov vzniknutých z činnosti pôvodcu registratúry, ktoré doteraz neboli predmetom vyraďovacieho konania, môže do cudziny vydať iba Ministerstvo vnútra SR.

Predmetom vývozu by tak mali byť iba registratúrne záznamy, ktorým neuplynuli lehoty uloženia a nemohli byť zaradené do vyraďovacieho konania. Realizovať vývoz registratúrnych záznamov, ktoré spĺňajú podmienky vyradenia, považujeme za iracionálne.

Ochrana archívnych dokumentov je podľa § 3 zákona č. 395/2002 Z. z.o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov verejným záujmom