dnes je 28.11.2022

Input:

Povinnosť povinného podať vyhlásenie o majetku

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.1.7 Povinnosť povinného podať vyhlásenie o majetku

JUDr. Martina Kostková

Exekučný poriadok upravuje viacero povinností povinného v exekučnom konaní, jednou je aj jeho povinnosť podať vyhlásenie o svojom majetku, ak ho súdny exekútor vyzval. Ten môže túto výzvu realizovať buď predvolaním alebo písomne. Pokiaľ využije druhú možnosť, výzva musí byť povinnému doručená do vlastných rúk.

Pokiaľ bude povinný predvolaný, vyhlásenie urobí u súdneho exekútora ústne, do zápisnice. Ak mu bude výzva zaslaná, vyhlásenie podáva na špeciálnom tlačive. To mu exekútor zasiela spolu s výzvou. Pokiaľ povinný výzvu nesplní, Exekučný poriadok pozná viacero možností vo forme následku. Súdny exekútor môže navrhnúť exekučnému súdu, aby povinnému uložil poriadkovú pokutu, ktorá je príjmom štátu. Druhou možnosťou je predvedenie povinného orgánom Policajného zboru. Predvedenie je možné iba v prípade, ak