dnes je 28.11.2022

Input:

Postup pri odporučení vhodného kandidáta na zamestnanie

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.2 Otázky a odpovede

Mgr. Zuzana Bližňáková

2022.09.2.1 Postup pri odporučení vhodného kandidáta na zamestnanie

Ing. Mikuláš Hamuľák

Otázka:

Máme zamestnancov, ktorí nám odporučia vhodného kandidáta na zamestnanie a chceli by sme týmto zamestnancom za odporučenie vhodného kandidáta vyplatiť bonus. Ako by mal zamestnávateľ v tomto prípade postupovať? Je takto vyplatený príjem zdaniteľným príjmom zamestnanca, môže mu ho zamestnávateľ zdaniť a zaplatiť odvody do SP a ZP, alebo si ho musí zamestnanec sám vysporiadať v rámci podania daňového priznania?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 25 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sprostredkovanie