dnes je 9.12.2023

Input:

Poskytovanie nižšej sumy mzdového zvýhodnenia zamestnancom v roku 2023

23.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.2 Poskytovanie nižšej sumy mzdového zvýhodnenia zamestnancom v roku 2023

Ing. Mikuláš Hamuľák


Otázka:

Môžeme využiť § 123 ods. 2 ZP - t.j. poskytovať nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia (35 % MM) zamestnancom, ktorí pracujú na 4 zmeny a to ranná, popoludňajšia, nočná a voľno. Samozrejme by to bolo uvedené v kolektívnej zmluve.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Pohľad autora na problematiku:

Zákonník práce prostredníctvom § 123 ods. 2 upravuje možnosť uplatniť zníženie sadzieb mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, avšak iba ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu. Toto zníženie sadzieb je možné uplatniť iba u zamestnávateľa, u ktorého sa prevažná časť práce vykonáva ako nočná práca. Ide teda o posúdenie splnenia tejto podmienky u zamestnávateľa a nestačí, že časť zamestnancov